Elazığ 2’inci Noterliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Elazığ 2’inci Noterliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Elazığ 2’inci Noterliği Kültür Mahallesi vali fahribey caddesinde hizmet vermeye başladı.

Elazığ 2’inci Noterliğinin yeni yerinde vatandaşlar ferah bir ortamda işlemlerini daha kısa bir zamanda halledebilecek.

Elazığ 2’inci Noteri Kimdir?

Elazığ 2’inci Noteri olarak görev yapan 12 yıldır Noterlik görevini ifa eden Mehmet Çen, son derece insan ilişkileri iyi ve notere gelen vatandaşların sürekli memnuniyetini kazanmakta. Aslen Mardinli olan Mehmet Çen 12 yıllık tecrübesi ile oldukça başarılı bir performans göstermekte ve çalışanlarıyla da uyum içerisinde çalışan bir noter.

Türkiye Noterler Birliği; Anayasa’nın 135’inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun’da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine t​​abidir. Birliğin merkezi Ankara’dadır.

Noter olmak için hangi eğitimleri almak gerekir?

Noter olmak isteyen kişilerin avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve avukatlık ruhsatlarını almış olmaları gerekir. Adalet Bakanlığı’na noter olarak başvuruda bulunarak noter belgesini alıp ardından noterlik stajını da tamamlamış olmaları şarttır. Hukuk fakültesi eğitimi esnasında görülen derslere ek olarak, güncellenen kanun ve mevzuatı sürekli olarak takip etmeleri gerekir.

Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasında yapılan işlemleri hukuki dayanağa bağlar ve evraklara resmiyet kazandırırlar.

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

Genel olarak yapılacak işler:

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname,

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Borç senedi,

Fesihname,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,

Tescil,

Özel olarak yapılacak işler:

Tespit işleri,

Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

Tebligat işleridir.

 

 

 

 

 

Elazığ 2’inci Noterliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi takip edin

Stay Connected