1. Haberler
  2. Kamu taşınmazlarında eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hak değişikliği

Kamu taşınmazlarında eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hak değişikliği

<p style=\"margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 26px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 20px;\"><span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bolder;\">ANKARA (İGFA)&nbsp;</span>- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı\’nca hazırlanan&nbsp;Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 12 maddede değişikliğe gidildi.</p><p style=\"margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 26px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 20px;\">Değişikliklerde söz konusu yönetmeliğin 5 ve 6\’ncı maddelerinin&nbsp;birinci fıkralarındaki (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılırken, 5. maddeye \"(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen veriler birlikte dikkate alınarak değerlendirilir\" fıkrası, 6. maddeye ise, \"(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen veriler birlikte dikkate alınarak değerlendirilir\" fıkrası&nbsp;eklendi.</p><p style=\"margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 26px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 20px;\">Yönetmelik hükümlerini taşınmazın mülkiyet durumuna göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve taşınmaz maliki diğer kamu kurum ve kuruluşları yürütüleceği bildirildi.</p><p style=\"margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 26px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 20px;\">Yönetmelikteki değişikliğe dair kararın detaylarına&nbsp;ulaşmak için&nbsp;<a href=\"https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240328-1.htm\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s ease 0s;\"><span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bolder;\">tıklayabilirsiniz</span></a></p>

Kamu taşınmazlarında eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hak değişikliği

Bizi Takip Edin
Bize Katılın